ปี

2559

ผลงานที่ทำ

  • ANIMATED KEY VISUAL
    EVENT VIDEO

เห็น KV ปุ๊บในครั้งแรก ก็อยากทำงานชิ้นนี้แล้ว

เมืองที่มีตึก Texture ลายไม้ ตั้งอยู่แกนกลางชั้นในสุดของวงปี เป็น KV ที่ทางผู้จัดทำ Artwork สร้างขึ้นจาก concept ของงานที่ว่า Inner Core Living  ไอเดียการทำ ม้าหมุนบนฐานไม้ เป็นสิ่งแรกที่นึกขึ้นได้ ด้วยการนำภาพ 2D มาทำให้เคลื่อนไหวในแบบ 3D เมือลงมือทำจริง มันมีข้อกำหนดอยู่บ้าง แม้ไม่ได้สมบูรณ์ตามที่คิด แต่ก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

เรียนรู้อะไรจากงานชิ้นนี้

การได้ทำงานที่เรารัก มันช่างมีความสุขในขณะทำ