เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

ตุลาคม 13, 2018

Fuse Dance

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

กันยายน 23, 2018

Green Helix

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

กุมภาพันธ์ 20, 2018

Kaleidoscope

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

พฤศจิกายน 8, 2017

Melting Room

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

สิงหาคม 21, 2017

Spectrum Bridge

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

มิถุนายน 29, 2017

Parallax Vision

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

กุมภาพันธ์ 6, 2017

Golden City

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

กันยายน 18, 2016

Silver Town

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

สิงหาคม 10, 2016

Wooden Carousel

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

กรกฎาคม 31, 2016

Japanese Style