มีนาคม 17, 2021

Drone Shots

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

กรกฎาคม 20, 2019

Element 3D

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

กันยายน 23, 2018

Green Helix

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

เมษายน 28, 2018

Face Off

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design, Thai Motion Graphics

กุมภาพันธ์ 20, 2018

Kaleidoscope

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

พฤศจิกายน 8, 2017

Melting Room

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

สิงหาคม 21, 2017

Spectrum Bridge

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

มิถุนายน 29, 2017

Parallax Vision

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design

กุมภาพันธ์ 6, 2017

Golden City

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

กันยายน 18, 2016

Silver Town

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

สิงหาคม 10, 2016

Wooden Carousel

เดชา รักจำรูญ, Decha Rakjumroon, decha design,Thai Motion Graphics

กรกฎาคม 31, 2016

Japanese Style