ปี

2561

ผลงานที่ทำ

  • iStock Video
    Shutterstock Video

เกลียวเขียว

มาจากจินตนาการล้วนๆ ไม่เคยเห็น DNA ของจริงมาก่อน งานชุดนี้สร้างจาก Element 3D มีการเพิ่มความน่าสนใจในส่วนของ Texture ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

DNA molecule

3D Animation HD Video

Hemoglobin Cells

3D Animation HD Video

Human cell mitosis

3D Animation HD Video

เรียนรู้อะไรบ้างจากงานชิ้นนี้

ก็ยังสงสัยว่า DNA หมุนเวียนซ้ายหรือขวานะ