ปี

2561

ผลงานที่ทำ

  • iStock Video
    Shutterstock Video

นักแสดง ดิจิทัล

ผมเคยอยากจะทำงานด้าน Character Animation มาก่อนเมื่อนานมาแล้ว แต่ด้วยขั้นตอนการทำมันหลายอย่าง พูดได้เลยว่าต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงพอสมควร…  แต่ปัจจุบันนี้ มี Tools มากมายที่ทำให้ทุกอย่างง่ายและเร็วขึ้น ผลงานชุดนี้ ผมใช้ Adobe Fuse CC ซึ่งยังเป็นเวอร์ชั่น Beta อยู่ ในการสร้าง Character และส่งเข้า Mixamo เพื่อทำ Animation แล้วนำไป Render ใน Element 3D ได้งานออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทำให้อยากเห็น Adobe Fuse CC ฉบับสมบูรณ์ว่าจะสามารถทำอะไรได้อีก

Male Dance Group

3D Animation HD Video

Female Dance Group

3D Animation HD Video

Zombie Walk

3D Animation HD Video

Thriller Dance

3D Animation HD Video

Male Dance Group

3D Animation HD Video

Female Dance Group

3D Animation HD Video

เรียนรู้อะไรบ้างจากงานชิ้นนี้

ความรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ